3 april, kiwi in je bil!

Op 28 maart kondigden wij aan volledig over te gaan naar genderneurtrale websites en webshops.

Lees verder

Hoewel genderneutraliteit een hot item is en het steeds meer toegepast wordt staat het voor Redkiwi niet op het programma om de volledige content van haar klanten aan te passen. Wij willen hierbij kenbaar maken dat het toch echt allemaal ging om een 1 aprilgrap.

De content op de sites en shops wordt veelal door de klant zelf bepaald. Redkiwi heeft geen waardeoordeel over de inhoud van de content die wordt toegepast, noch over genderneutraliteit zelf. De aanpassingen die in het genderartikel werden benoemd als ovale vormen en pastel- en natuurkleuren hebben wij uit onze dikke duim gezogen. Deze voorbeelden hebben wij verzonnen en het is dan ook niet wetenschappelijk aangetoont dat non-binaire transgender personen deze aanpassingen wensen in de online wereld.

De discussie die is ontstaan over ons artikel vinden wij wel heel interessant. Hoewel Redkiwi geen aanpassingen zal doen en geen voorloper wordt op gebied van genderneurtrale sites en shops zal het ons niet verbazen als de algemene communicatie vormen zullen veranderen. De toekomst zal het leren. Redkiwi blijft in elk geval, als full service digital agency, haar klanten op elke mogelijke manier bedienen met sites die impact maken.