Beleef archeologie!

Stichting Erfgoedhuis Zuid-Holland ondersteunt gemeenten, verenigingen, musea, erfgoedorganisaties, scholen, vrijwilligers en andere betrokkenen met het behouden, benutten en beleven van erfgoed. Redkiwi ontwikkelde een website die de archeologie van de provincie Zuid-Holland in kaart brengt. Beleefarcheologie.nl is dé toegangspoort voor alles wat er op gebied van archeologie te beleven valt zoals topvondsten, opgravingen, musea en parken. Daarnaast zijn op deze portal alle lezingen, tentoonstellingen en evenementen te vinden.

Lees verder
Beleef Archeologie

Een podium bouwen

Saskia Boom, verantwoordelijk voor de pr & communicatie is de kartrekker van dit project binnen Stichting Erfgoedhuis Zuid-Holland. “Vanuit de provincie was al lange tijd de wens om alle informatie op gebied van archeologie samen te brengen. Het was nodig om voor alle kleine informatiepunten en forums een professioneel platform te ontwikkelen. Hobbyist-archeologen, verenigingen, scholieren en iedereen die geïnteresseerd is in archeologie moet op één podium alle informatie kunnen vinden, maar ook kunnen aanbieden.” Redkiwi ontwikkelde hiervoor onder ander een geografische kaart waarop deze informatie prachtig bijeenkomt.

In de steigers

Saskia was degene die Redkiwi uitkoos om de site te ontwikkelen. “Omdat het design dezelfde look en feel moest ademen als de algemene portal (geschiedenisvanzuidholland.nl) zat er een restrictie op het design. Redkiwi heeft dat heel goed opgepakt. Het proces was snel, binnen 3 maanden stond de site. De briefing vooraf was duidelijk. De samenwerking verliep heel goed, bijvoorbeeld de sessie waarbij we samen de doelgroepen in kaart brachten was heel gemakkelijk en prettig.”

Dankzij diepgravende sessies en een fijne samenwerking, hebben we in korte tijd een portal weten te creëren die aan de behoefte van iedereen die geïnteresseerd is in archeologie in Zuid Holland voldoet.

Catherina Bostantzis

Projectmanager Redkiwi

On stage

Nu de website in de lucht is, is een van de doelen om meer mensen te bereiken. Daarnaast moet het standaard worden om beleefarcheologie.nl te bezoeken wanneer geïnteresseerden willen vernemen wat er bij hen in de buurt te beleven en te ontdekken is. Door middel van marketing en social media campagnes zullen bezoekers naar de site worden verwezen om deze bij een breder publiek bekend te maken. Momenteel worden alle nieuwe ontdekkingen in de gaten gehouden door Stichting Erfgoedhuis Zuid-Holland zelf, evenals welke events en tentoonstellingen er waar plaats gaan vinden. Het is perfect voor alle bezoekers dat met dit portal alle instanties in de archeologie bijeenkomen met vraag en aanbod in Zuid-Holland.