AAG

Een nieuwe website voor AAG die aansluit bij de nieuwe strategie qua design en structuur. AAG maakt de zorg beter door zorgorganisaties te adviseren en ondersteunen met méér dan alleen oplossingen.

Lees verder

Samen succesvol!

De vraag

De oude website sloot niet meer aan bij het bedrijf. Een website waarmee we meer (potentiële) klanten kunnen bedienen!

De uitdaging

De uitdaging lag met name in het uittekenen van de doelgroepen door middel van persona's, het gehele proces en de customer journey die daarbij hoort.

Een nieuwe koers, dus

Op de schop

De afgelopen jaren is AAG doorgegroeid naar een organisatie die zorgorganisaties adviseert en ze ondersteunt met méér dan alleen oplossingen. Deze nieuwe koers moest terug te zien zijn in de nieuwe website. Daarvoor moest niet alleen het design opnieuw bekeken worden maar ook de structuur is volledig op de schop gegaan.

Aansluiting bij de doelgroep

Het resultaat

“Een erg mooie en gebruiksvriendelijke website die goed aansluit bij de wensen van AAG én de wensen van de doelgroep. Met het CMS is het onderhoud van de website eenvoudig”. Winand Verhoeven, manager marketing & communicatie AAG. “De website draagt bij aan de nieuwe koers die AAG is ingeslagen. Als centraal punt van veel van onze communicatieactiviteiten draagt de website bij aan de communicatiedoelstellingen in termen van branding en leadgeneratie.”

De projectmanager van Redkiwi heeft grip op het proces en de planning, communiceert duidelijk en weet zo de verwachtingen te managen. Dat werkt erg prettig.

Winand Verhoeven

Manager Marketing & Communicatie bij AAG

Create digital impact

De nieuwe website moet digital impact creëren door aan te sluiten bij de bezoekers, passen bij de identiteit van AAG en helpt bij het behalen van hun communicatiedoelstellingen. Daarnaast voldoet hij aan de eisen van vandaag voor wat betreft design, responsiveness en vindbaarheid. En doet recht aan alle facetten van AAG zonder de nadruk te leggen op de interne organisatiestructuur.

Het proces

Maar hoe ging dat?

We zijn gestart met het samenstellen van een projectgroep. Deze projectgroep bestond uit medewerkers van verschillende afdelingen van AAG en Redkiwi. Tijdens werksessies zijn de belangrijkste doelgroepen met concerns en behoeften besproken en vastgesteld. AAG heeft daarbij dankbaar gebruik gemaakt van de resultaten van een eerder gehouden onderzoek onder hun belangrijkste stakeholders. Op basis van deze werksessies hebben we een concept gepresenteerd waarmee de grote lijnen meteen duidelijk werden.

De aanpassingen van het concept tot aan de livegang verliep volgens AAG erg soepel en effectief. Na de livegang zijn er altijd technische en visuele puntjes die je vooraf niet kunt weten en/of voorkomen. Vanzelfsprekend hebben we dit met elkaar snel opgelost. We zijn immers digitale designers en doeners.