Stichting JP van den Bent

JP van den Bent stichting ondersteunt mensen bij hun leven. Wat voor de één heel gewoon is, is dat voor de ander niet. JP helpt mensen hun leven te leven zoals zij dat willen. Zij biedt de ondersteuning die nodig is om idealen, dromen en wensen, waar haalbaar, te vervullen.

Lees verder

De mensen vertellen het verhaal

De vraag

De oude website sloot niet meer aan bij het bedrijf. Een website waarmee we meer (potentiële) klanten kunnen bedienen!

De uitdaging

De uitdaging lag met name in het uittekenen van de doelgroepen door middel van persona's, het gehele proces en de customer journey die daarbij hoort.

De mensen vertellen het verhaal

Want elk mens is uniek

De website van JP moest een weerspiegeling zijn van waar de stichting voor staat. De grote uitdaging was dat zij de mensen die ze ondersteunen niet in hokjes willen plaatsen. Er is geen vaste werkwijze per cliënt, elk mens is uniek.

Een website die vóelt als JP

Het resultaat is een website die vóelt als JP. De mensen vormen bij JP het verhaal: de cliënten, de verwanten, de verwijzers en de medewerkers. Door hen in beeld te brengen zoals zij zijn, middels video, fotografie en tekst, wordt hun verhaal verteld. Daarmee dus ook het verhaal van JP.

Ook moest de site zoveel mogelijk voor iedereen toegankelijk zijn. Bij zowel technische als designkeuzes werd de vraag gesteld: draagt het bij aan de gebruiksvriendelijkheid van de site?

Partners

Co-creatie met meerdere partijen

In samenwerking met De Communicatiemakers (tekst), The Media Brothers (video), Medea Huisman (fotografie) en Human Safari (strategie).