OZHZ

Omgevingsdienst Zuid-Holland Zuid, oftewel OZHZ, zet zich in voor een betere leefomgeving voor bewoners en bedrijven van de regio Zuid-Holland Zuid. Meer dan 200 collega’s werken aan de leefomgeving. Om de kleine 500.000 inwoners en meer dan 10.000 bedrijven binnen deze regio te helpen met vragen en klachten, is er een overzichtelijk online platform ontwikkeld.

Lees verder

Leefklimaat.

OZHZ voert controles uit, verleent vergunningen, adviseert gemeenten en biedt informatie aan bewoners en bedrijven over de leefomgeving, het milieu en de natuur. Bijvoorbeeld over biodiversiteit, bodem, lucht, energie, natuurgebieden en gevaarlijke stoffen. Daarnaast bieden zij informatie over de wetgeving rondom bouw-, milieu-, of horecavergunningen. Ook verwerken zij meldingen van schades of klachten over bijvoorbeeld geluid- en geuroverlast.

Een omgevingsdienst die echt wil helpen.

Er zijn verschillende thema’s waar OZHZ verantwoordelijk voor is en informatie over aanbiedt. Er was een nieuwe manier nodig om de beschikbare informatie te communiceren naar de inwoners en bedrijven in de regio. Vanuit OZHZ werd volmondig besloten dat een nieuwe website hierbij noodzakelijk was. Voorafgaand aan het project is duidelijk in kaart gebracht welke vraagstukken er binnen Zuid-Holland Zuid spelen en welke doelen een online platform heeft. 

De website moet deze vragen van bezoekers kunnen beantwoorden: Waarmee kan OZHZ mij helpen? Wat speelt in mijn omgeving? De uitdaging hierbij was met name dat de diensten heel divers zijn en er veel verschillende specialisten in dienst zijn. Specialisten zoals vergunningverleners, inspecteurs en adviseurs. Op het nieuwe platform moet deze informatie over verschillende diensten, met diverse thema’s, overzichtelijk bijeenkomen en perfect te begrijpen zijn. 

Lydia Slob – Communicatieadviseur bij OZHZ, viel meteen met de deur in huis: “Het moet een duidelijk platform zijn, die bezoekers inspireert. Veel mensen kennen ons als vergunningverlener of toezichthouder. Juist door heel duidelijk te zijn of wat wel en niet mag, help je ondernemers om de regels te begrijpen en ze op te volgen. Tegelijkertijd geeft dit inwoners echt een idee van wat speelt en dat we in actie komen als zij bij ons iets melden.”

Usability tests met impact.

Het project bestond uit 2 scrum sprints. Na de eerste concept- en designfase zijn er usability tests uitgevoerd. OZHZ is bij verschillende inwoners en ondernemingen langs geweest om deze user tests uit te voeren. Door middel van vragen en het uitvoeren van kleine opdrachten over bijvoorbeeld structuur en woordkeuzes werd feedback verzameld. De resultaten waren ontzettend positief. Bij de realisatie van sprint 2 werd de usability feedback verwerkt. De gebruiksvriendelijkheid werd hiermee direct verbeterd.

Cleaner

Zo werd het design ‘cleaner’ en werd de leesbaarheid verbeterd n.a.v. feedback van mensen met dyslectie. Er werden pijltjes onderaan de pagina bijgevoegd om de scroll-mogelijkheden te verduidelijken. De indeling van de thema’s en de nieuwsitems werd aangepast naar behoeften. En enkele belangrijke buttons, zoals de voorlees-, vertaal- en vergrootbutton zijn prominenter in beeld gebracht.

Het platform is verbeterd.

Dat de website van OZHZ anders is dan andere omgevingsdienstplatformen is direct duidelijk. Het design is fris, open en bijzonder eenvoudig navigeerbaar. Elk thema heeft eenzelfde opbouw en structuur met duidelijke buttons en titels. De zoekfunctie is goed vindbaar en er worden suggesties gedaan om te helpen bij de zoektocht. Wanneer men het menu opent wordt het hele scherm gevuld om rustig een keuze te kunnen maken.

Het platform navigeert, zeker voor een omgevingsdienst met zoveel verschillende disciplines en informatie, erg logisch en is daardoor buitengewoon gebruiksvriendelijk. Op de homepage staan 3 grote buttons waarmee je direct naar de juiste dienst wordt doorverwezen. Bezoekers vinden in weinig clicks de juiste informatie per thema over hun leefomgeving. Men kan eenvoudig overlast melden, rapportages inzien en informatie opvragen.

Het platform is ontwikkeld aan de hand van het ‘Redkiwi Framework’. Met name op het gebied van SEO scoren techniek en snelheid uitstekend.

De regels die wij hebben toegepast zijn:

  • Content first. Geen poespas.
  • Duidelijkheid door consequent dezelfde structuur te gebruiken.
  • Overzichtelijk en klein houden van de website.

De omgevingskaart

Een belangrijk onderdeel van de informatievoorziening is de omgevingskaart met filters en kleuraanduidingen. Hier kan men gegevens inzien over bijvoorbeeld geluidszones, bedrijven, luchtkwaliteit en transportroutes van gevaarlijke stoffen.

Impact op de organisatie.

Het vernieuwde platform werd direct heel positief ontvangen, door zowel bezoekers als medewerkers van OZHZ. De drempel om te bellen naar een omgevingsdienst is vrij hoog, maar met het platform zijn zij beter bereikbaar. Aanvragen en klachten worden nu voornamelijk door middel van online formulieren ingediend. De frequentie van meldingen en vragen is al iets omhoog gegaan, hierdoor kan er goed worden gemonitord waar zich problemen voordoen. OZHZ kan op basis van deze input efficiënt inspecteurs inschakelen om het probleem te controleren, advies uit te brengen en te handhaven.

Niet méér bezoekers, maar gebruiksvriendelijker.

Algemene bezoekersvragen worden door de duidelijke sitestructuur eerder afgevangen dan voorheen. De uitgebreide informatie over bijvoorbeeld vergunningen en veranderingen in de wet, zorgen ervoor dat aanvragen vollediger en efficiënter binnenkomen. Vooral voor bedrijven is het belangrijk dat informatie over wetgeving actueel is. Denk bijvoorbeeld aan informatie over de wetgeving van bouwvergunningen, voor groeiende bedrijven die in de komende jaren willen uitbreiden is dit heel waardevol. 

“Het doel is niet geweest om méér bezoekers te genereren, maar om de gebruiksvriendelijkheid te verbeteren. Dat is gelukt”, aldus Slob. De content is aangescherpt op het gebied van leesbaarheid; de informatie is minder technisch en voor alle bezoekers te begrijpen. Daarbij kunnen bezoekers gelijk feedback doorgeven via de feedbackbutton. Medewerkers van OZHZ verwijzen ondernemer en inwoners vaak door naar de informatie uit de omgevingskaart en de dossierpagina’s. 

Lydia Slob over het resultaat: “De overheid moet transparant zijn. We zijn met de site toegankelijker geworden en online doet het nu echt recht aan de organisatie die wij zijn. Met Redkiwi zijn wij continu bezig met de doorontwikkeling en het optimaliseren van de online diensten.”

Het realiseren van OZHZ is door het inzetten van meerdere sprints erg soepel verlopen. Door de goede samenwerking en snelle communicatie met Lydia is het platform van OZHZ qua structuur en navigatie logischer opgezet, waardoor de gebruiksvriendelijkheid sterk is verbeterd. Ik ben onwijs trots op het eindresultaat.

Thijs Hebels

Scrum master

Samen digitale impact maken?

Neem contact op met Benno

Wij gebruiken deze gegevens alleen om contact met je op te nemen, niet voor advertentiedoeleinden. De gegevens worden maximaal 3 maanden bewaard.

  • This field is for validation purposes and should be left unchanged.